"ชินวรณ์" รับข้อเสนอ "อัครเดช" ดันสูตรคำนวณส.ส.หาร500 ขอมติพรรคปชป.

"ชินวรณ์" รับข้อเสนอ "อัครเดช" ดันสูตรคำนวณส.ส.หาร500 ขอมติพรรคปชป.

"ชินวรณ์" ย้ำจุดยืน ปชป. หนุนสูตรคำนวณ ส.ส.หารด้วย 100 แต่พร้อมรับข้อเสนอ อัครเดช กลับสูตรหาร500 เข้าที่ประชุมพรรควันนี้ ปัดตอบโอกาสเปลี่ยนมติ ระบุต้องฟังเหตุผล

         นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์  ฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ต่อกรณีที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเสนอให้ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์เพื่อขอมติพรรคสนับสนุนการแก้ไขสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... ให้ใช้สูตรหารด้วยจำนวน 500 คน ว่า ในประเด็นดังกล่าวยอมรับว่าเป็นความเห็นต่างเพราะในหลักการและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ต้นที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้แก้ไขกติกาเลือกตั้ง ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบและ มาตราา 91 ว่าด้วยสูตรคำนวณ ส.ส. คือ การใช้จำนวน 100 คนหารชัดเจน กรณีจะกลับไปหารด้วยจำนวน 500 นั้นเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อมีความเห็นต่างต้องพูดคุยกัน ส่วนโอกาสจะเปลี่ยนมติหรือไม่นั้นต้องพิจารณาเหตุผลว่าเป็นอย่างไร

         นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า กรณีที่อ้างถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยส.ส.พึงมีนั้น ตนมองว่าเมื่อรัฐธรรมนูญถูกแก้ไข เจตนารมณ์ต้องถูกแก้ไขเช่นกัน ดังนั้นความเห็นขณะนี้ต้องยืนหลักการและมติของกมธ.เสียงข้างมาก ทั้งนี้ที่มีคนมองว่าการใช้สูตรหารด้วยจำนวน 100  คนนั้นขัดรัฐธรรมูญ แต่ตนมองว่าข้อเสนอให้ใช้สูตรหารด้วยยจำนวน 500 นั้นอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมากกว่า และอาจเป็นความหวังดีประสงค์ร้าย เพื่อไม่ให้กฎหมายลูกผ่านการแก้ไขก็เป็นได้