ปลัดมท.สั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม7แนวปฏิบัติ "ใช้กัญชา"

ปลัดมท.สั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม7แนวปฏิบัติ "ใช้กัญชา"

ปลัดมท.มีคำสั่ง "ด่วนที่สุด" ถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม7แนวปฏิบัติ "ใช้กัญชา" ย้ำห้ามจำหน่าย"อาหาร-เครื่องดื่ม" ผสมกัญชาในสถานที่ราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการปลดล็อกกัญชา รวมถึงการใช้กัญชาเสรี 

ล่าสุดนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่30มิ.ย.ที่ผ่านมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน7ข้อ

โดยมีสาระสำคัญ ระบุว่า ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน  รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงและมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน

นอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปลูกและการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งแจ้งไปยังนายอำเภอให้ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างถูกกฎหมาย/ระเบียบและหลักวิชาการการแพทย์ตลอดจนโทษภัยที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่  

รวมทั้งสอดส่องดูแลห้ามมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงเกินมาตรฐานที่กำหนดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ปลัดมท.สั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม7แนวปฏิบัติ "ใช้กัญชา"

ปลัดมท.สั่ง "ด่วนที่สุด" ผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้ม7แนวปฏิบัติ "ใช้กัญชา"