จับตารัฐสภา ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง5ก.ค. พบ10กมธ.จาก6พรรคขอพลิกสูตรหาร500

จับตารัฐสภา ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง5ก.ค. พบ10กมธ.จาก6พรรคขอพลิกสูตรหาร500

5กรกฏาคม นี้ รัฐสภาจะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จับตาสูตรคำนวณ ส.ส. หลังพบมี 6พรรคการเมือง ชงให้ใช้สูตรหารด้วย 500คน

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดประชุมร่วมรัฐสภา  ในวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ วันที่ 5 กรกฏคม จะพิจรณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ที่ยังเหลือมาตราที่ค้างการพิจาารณาอีก 4 มาตราจะจบเนื้อหาในวาระสองทั้งฉบับก่อนที่จะลงมติในวาระสาม เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน  1 ชั่วโมง

 

            ต่อจากนั้นจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... วาระสอง ที่กมธ.ร่วมกัน ซึ่งมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานกมธ.  เบื้องต้นคาดว่า รางพ.ร.ป.ดังกล่าวจะพิจารณาแล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว ขณะที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... นั้นจะไปพิจารณาวันที่ 6กรกฎาคม

 

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.สมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติรวม 11 คน  แต่ต้องจับตาเนื้อหาสำคัญ คือ สูตรคำนวณเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อตามผลรวมคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ ในร่างมาตรา  23 ทั้งนี้กมธ.ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ

 

            แต่พบว่ามีกมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นไว้ทั้งสิ้น  12 คน แบ่งเป็น กมธ.ที่เสนอให้ใช้สูตรคำนวณด้วยจำนวน  500 คน  จำนวน 10 คน แบ่งเป็นส.ว. จำนวน 3 คน คือ  นายกิตติ วะสีนนท์  ส.ว. , พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. และ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.

 

           จากส.ส. 7คนใน 6พรรคการเมือง ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย, นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์  ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์, นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่, พล.ต.ท.วิศนุ ม่วงแพรสรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์, นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และ นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไทย 

 

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าาสำหรับข้อเสนอของ นายโกวิทย์นั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างจากกมธ.ที่สงวนความเห็นคนอื่น คือ ในการคำนวณนั้น ให้นำคะแนนรวมทั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งรวมกันแล้วหารด้วยจำนวน 500 คน ก่อนจะนำไปคำนวณแยกรายพรรคการเมืองอีกครั้ง

 

            ผู้สื่อข่าวรายว่า นอกจากนั้นยังมี 2 กมธ.จากพรรคก้าวไกล คือ  นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่ยืนยันให้ใช้จำนวน 100 คนหาร แต่ปรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น  คำแปรญัตติของนายปกรณ์วุฒิที่เสนอให้ใช้ตัวเลขจำนวน 100 คนหาร   การกำหนดผลลัพท์ของคะแนนที่หารค่าเฉลี่ย โดยให้ใช้ตัวเลขเทศนิยมหกตำแหน่ง, กรณีที่ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ไม่ครบ 100 คน ไม่ให้ใช้การจับสลาก แต่ให้ใช้สูตรคำนวณ คือ นำค่าเฉลี่ยที่พรรคได้รับคูณด้วย 100 และหารด้วยผลรวมของส.ส.แต่ละพรรคพึงมี เพื่อให้ได้เป็นผลลัพท์เฉลี่ยอีกครั้งก่อนจะจัดสรรให้พรรคการเมืองจนครบจำนวน 100 คน 

จับตารัฐสภา ถกร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง5ก.ค. พบ10กมธ.จาก6พรรคขอพลิกสูตรหาร500

            ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่า กมธ.จากฝั่งพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ที่ถือว่าเป็นส.ส.ที่มีเสียงข้างมากในสภาฯ  ไม่พบสงวนคำแปรญัตติในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด