"วิษณุ" แจง "สมช." ไม่ได้แก้เศรษฐกิจ แค่เซ็ตโครงสร้าง รวมคน เหมือนช่วงโควิด

"วิษณุ" แจง "สมช." ไม่ได้แก้เศรษฐกิจ แค่เซ็ตโครงสร้าง รวมคน เหมือนช่วงโควิด

“วิษณุ” แจง สมช. คุมตั้งโครงสร้างแก้ปัญหาพลังงาน แต่ไม่มีอำนาจขับเคลื่อน ยังไม่รู้ใช้ พ.ร.บ.สมช. แก้ได้หรือไม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการใช้ พ.ร.บ.สภาความมั่นแห่งชาติ พ.ศ.2559 เข้ามาดูแล เรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ว่า ตนไม่รู้ ไม่ทราบแต่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดูเรื่องนี้อยู่ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจะใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง เข้ามาดูแลเรื่องวิกฤติพลังงานได้หรือไม่พร้อมชี้แจงว่า พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไม่ได้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่มาเซ็ตองค์ประกอบ และโครงสร้าง โดยผู้แก้ไขปัญหาก็คือคนที่อยู่ในโครงสร้าง ซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์ เพราะ สมช. ชำนาญในเรื่องจัดตั้งองค์กร เหมือนช่วงที่ สมช. มาทำเรื่องโควิด โดย สมช. มีอำนาจในการรวบรวมคน แต่หน่วยงานอื่นไม่มีอำนาจ จึงขอย้ำอีกครั้งว่า สมช. ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาพลังงาน 

ทั้งนี้ ปัญหาพลังงานในช่วงแรก ไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมีโครงสร้าง เป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานมีโครงสร้างของตัวเองอยู่แล้ว สามารถบริหารจัดการได้เอง แต่ตอนนี้กระทบกับราคาสินค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทบกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหลายหน่วยงาน จึงต้องมีการจัดโครงสร้างบริหารจัดการใหม่

นายวิษณุ ยังบอกด้วยว่า ไม่ทราบว่า การจัดตั้งโครงสร้างจะได้ข้อสรุปเมื่อใด เพราะตนไม่ได้อยู่ในชุดนี้ด้วย