"นายกฯ" ขู่ ขบวนการค้า "ยาเสพติด" รัฐบาล เอาจริง เดินหน้ายึดทรัพย์

"นายกฯ" ขู่ ขบวนการค้า "ยาเสพติด" รัฐบาล เอาจริง เดินหน้ายึดทรัพย์

"นายกฯ" เป็นประธานมอบโล่ บุคคล-องค์กร ที่มีผลงานปราบปรามยาเสพติด ยอดเยี่ยม เผยต้องเร่งบรรลุผลสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จับกุมมากขึ้น ขู่ เอาจริงยึดทรัพย์ขบวนการ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 

โดยนายกฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรัง แต่วันนี้เรามีความก้าวหน้าตามลำดับ ขอชื่นชมบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และขอเชิดชูเกียรติผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระสำคัญที่เราต้องเร่งดำเนินการ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

นายกฯ กล่าวว่า มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกค.ศ.2016 ได้กำหนด 3 แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด 

1.ผู้เสพคือผู้ป่วย ต้องได้รับการบำบัดรักษาตามวิธีการสาธารณสุข 

2.การนำพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สาธารณสุข และส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลอดภัย 

และ3.ผู้ค้ายาเสพติดถือว่าเป็นอาชญากรที่ต้องได้รับโทษตามพฤติการณ์การกระทำความผิด

นายกฯ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรัฐบาลนี้ คือการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่รวบรวมและจัดทำเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหายาเสพของประเทศโดยการสร้างความสมดุลระว่างการปราบปราม การป้องกัน การปฏิบัติรักษา ทำให้ประชาชนเข้าใจง่าย เข้าถึงและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

นายกฯ กล่าวว่า เราต้องสร้างภูมิกันในตัวเด็กและเยาวชนให้ได้มากที่สุด ปฏิเสธการใช้ยาเสพติดทุกกรณี สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนกถึงภัยและผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม อาจจำเป็นต้องบรรจุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน โรงเรียน ปลอดยาเสพติด และส่งเสริมผู้ที่ผ่านการบำบัดมีอาชีพสามารถหารายได้ที่สุจริตกลับคืนสู่สังคมและหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติด ต้องขอบคุณรมว.ยุติธรรม ที่ผลักดันให้เป็นรูปธรรม โดยผลการปราบปรามยาเสพติดปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ จากการที่เราคุมเข้ม โดยความร่วมมือภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่มีการตรวจพบจับกุมดำเนินคดีมากขึ้น วันนี้ก็ลดลง ถ้าเราดูจากสถิติหลายอย่างดีขึ้น ไม่ใช่ว่าเราไม่จับแล้วดีขึ้น เรายิ่งจับให้มากขึ้น

"การยึดทรัพย์ขอเตือนว่ารัฐบาลเอาจริง ไม่ว่าใครก็ตามทั้งหน้างานหลังงาน นายทุนต่างๆ จะต้องถูกกวาดล้างด้วยวิธีการทางกฎหมายไม่ใช้วิธีการอื่น" นายกฯ กล่าว