“ชัชชาติ” ผุดแนวคิดเดินรถโดยสารเอง-โอนจราจรสังกัดกทม.

“ชัชชาติ” ผุดแนวคิดเดินรถโดยสารเอง-โอนจราจรสังกัดกทม.

“ชัชชาติ”ชูนโยบายคมนาคมกทม. ผุดแนวคิดเดินรถโดยสารเอง-ดันใช้ ระบบสัญญาณไฟจราจรอัฉริยะ รับแนวคิดโอนจราจรสังกัดกทม.

ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกมธ.ฯ เป็นประธานการประชุม 

มีวาระที่สำคัญคือการพิจารณาแนวนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกมธ.ฯ ได้เชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ามาชี้แจงรายในหลายประเด็นโดยเฉพาะกรณีการบริหารจัดการระบบคมนาคมกทม 

นายโสภณ กล่าวว่า ที่เชิญนายชัชชาติมาวันนี้ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการการคมนาคมทั้งระบบ ในช่วงวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีของผู้ว่าฯกทม. เราอยากฟังว่านายชัชชาติจะทำอะไรบ้าง ทางกมธ.ฯจะได้ช่วยสนับสนุนหากติดขัดเกี่ยวกับกฎหมายประการใด เพื่อให้การทำงานเดินไปได้ ถ้าความเห็นตรงกัน ผู้ว่าฯกทม.สามารถตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานร่วมกับกมธ.ฯ ในการศึกษาการคมนาคมของกทม. 

ด้านนายชัชชาติ กล่าวว่า ถ้าเราดูการทำงานในนโยบายด้านคมนาคม ก็เป็นนโยบาย1ใน9ด้านของกทม. เกี่ยวกับการสัญจร ซึ่งเราเตรียมจะทำระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับตำรวจ จะมีกล้องควบคุมสภาพการจราจรเชื่อมโยงไปถึงการจ่ายใบสั่งหรือค่าปรับ

 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสภาพถนนจะดึงเทศกิจมาช่วยการจราจรในกทม. ในอนาคตอาจมีแนวคิดโอนตำรวจจราจรมาขึ้นตรงกับกทม. แต่ยังมีภารกิจที่ยังเกี่ยวพันกันอยู่ ต้องดูว่าจะพร้อมแค่ไหนหากโอนมาแล้ว กทม.ได้มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้ว

 ส่วนระบบขนส่งมวลชน กทม.มีแนวคิดเดินรถเมล์เองในบางจุดเสริม ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) โดยกทม.จะขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อเดินรถเสริมในบางเส้นทางร่วมกับขสมก. ขณะเดียวกันจะเตรียมเพิ่มจำนวนรถเมล์สำหรับผู้พิการด้วย