เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

เช็คได้ที่นี่! กกต.แพร่กราฟฟิกจำนวน ส.ส.เขต 400 คนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับเลือกตั้งใหญ่ปี 66 กทม.ยังแชมป์จำนวนเยอะสุด 33 คน โคราชรองลงมา 16 คน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่กราฟิกจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยคำนวณจากจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 รวม 66,171,439 คน โดยตามกฎหมายกำหนดให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 400 เขตเลือกตั้ง จากเดิม 350 คน 350 เขตเลือกตั้ง

สำหรับ ส.ส. ทั้งประเทศ รวม 400 คน แบ่งเป็น 

  • ภาคเหนือ ส.ส.รวม 39 คน เดิม 33 คน 
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.ส.รวม 132 คน เดิม 116 คน 
  • ภาคกลาง ส.ส. รวม 122 คน เดิม 106 คน 
  • ภาคตะวันออก ส.ส. รวม 29 คน เดิม 26 คน 
  • ภาคตะวันตก ส.ส. รวม 20 คน เดิม 19 คน 
  • ภาคใต้ ส.ส. รวม 58 คน เดิม 50 คน 

โดยมีจังหวัดที่มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด ขณะที่จำนวน ส.ส.เท่าเดิมไม่ปรับเพิ่มมีจำนวน 35 จังหวัด

เช็คที่นี่! กกต.แพร่จำนวน ส.ส.เขต 400 คน เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหญ่ปี 66

สำหรับจำนวนส.ส.ของแต่ละจังหวัดแบ่งเป็น ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด ส.ส. 3 คน 19 จังหวัด ส.ส. 4 คน 12 จังหวัด ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด ส.ส. 8 คน 5 จังหวัด ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ส.ส. 16 คน 1 จังหวัด และ ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มี ส.ส. 1 คน ได้แก่ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี , จังหวัดที่มี ส.ส. 2 คน ได้แก่ ชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทอง อำนาจเจริญ อุทัยธานี , จังหวัดที่มี ส.ส. 3 คน ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์

จังหวัดที่มี ส.ส. 4 คน ได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย , จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน ได้แก่ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี , จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม , จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร สุราษฏร์ธานี

จังหวัดที่มี ส.ส. 8 คน ได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุรินทร์ , จังหวัดที่มี ส.ส. 9 คน ได้แก่ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา อุดรธานี , จังหวัดที่มี ส.ส. 10 คน ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ จังหวัดที่มี ส.ส. 11 คน ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี , จังหวัดที่มี ส.ส. 16 คน ได้แก่ นครราชสีมา และจังหวัดที่มี ส.ส. 33 คน คือ กรุงเทพมหานคร