"ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ

"ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ

"ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัยตามสมัครใจ พร้อมอนุญาตกิจการ/กิจกรรม เปิดบริการได้ ตามหลักเกณฑ์ป้องกัน "โควิด"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติ โดยมีเนื้อหาของประกาศที่สำคัญ ดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 5 ฉบับ (ฉบับที่ 49-53) 

2.ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

3.ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

4.การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

ขณะที่กิจการ/กิจกรรมที่ทำได้ เปิดดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

1.การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพมหานคร 

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้

3.สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

4.สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

5.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

6.โรงมหรสพ โรงละคร การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน

7.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

8.การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา

9.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

10.กรณีมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า 2 พันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขต

11.สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการ

ประกาศนี้มีผล ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

"ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ "ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ "ชัชชาติ" เซ็นประกาศ กทม.ฉบับใหม่ ไฟเขียวคนกรุงสวมหน้ากากอนามัย ตามสมัครใจ