"โฆษกสภาฯ" แจงดราม่าเปลี่ยนเครื่องแบบ "ตำรวจสภาฯ" ลั่นเดินหน้าตามขั้นตอน

"โฆษกสภาฯ" แจงดราม่าเปลี่ยนเครื่องแบบ "ตำรวจสภาฯ" ลั่นเดินหน้าตามขั้นตอน

โฆษกสภาฯ แจงรายละเอียด ปมเปลี่ยนเครื่องแบบ "ตำรวจสภาฯ" เหตุ ตำรวจสภาฯ ฝ่ายวิชาการ ไม่มียูนิฟอร์มเหมือน ตำรวจปฏิบัติการ ลั่นเดินหน้าจัดหาตามขั้นตอน เพราะกว่าจะได้จัดซื้อ-ของบ อาจหมดสมัยสภาฯปัจจุบัน

        ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน โฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำประกาศประธานรัฐสภา
ว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา เผยแพร่เอกสารข่าวเพื่อชี้แจงต่อกรณีการปรับปรุงเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแบบใหม่ โดยยืนยันว่าการจัดหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณเกินความจำเป็น อย่างไรก็ดีแนวคิดของการปรับปรุงเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแบบใหม่   เพราะในปี 2563 สำนักงานเลขาธิการ เปิดสอบแข่งขันและบรรจุเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เข้ามาปฏิบัติราชการ จำนวน 123 คน แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เพราะไม่มีประกาศรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา  อีกทั้งไม่มีงบประมาณของรัฐสภาเบิกจ่ายส่วนของเครื่องแต่งกายรองรับ  

 

         "เบื้องต้น สำนักงานฯ ได้ใช้หลักการบริหารโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ประเภทวิชาการ ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว กางเกงสแล็คสีดำ ผูกเนกไทสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไปพลางก่อน จน มี ส.ส.สนับสนุนตัดเสื้อคลุมเป็นแบบแจ็คเก็ตสีกรมท่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาประเภทวิชาการด้วย เพื่อให้แต่งกายในรูปแบบเดียวกัน" ว่าที่ เรือตรียุทธนา ระบุ

        โฆษก สภาฯ ระบุด้วยว่า ก่อนหน้านั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาบางส่วนร้องเรียนไปยังประธานรัฐสภาเกี่ยวกับปัญหาเครื่องแบบ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประธานรัฐสภาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาฉบับใหม่ โดยให้ปรับปรุงเครื่องแบบให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยคณะกรรมการฯ ประชุม 9 ครั้ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มาช่วยในการออกแบบ  โดยยึดหลักความประหยัด ความสะดวก ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และความกลมกลืนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

 

           "ในระหว่างที่คณะกรรมการฯ พิจารณาและจัดทำประกาศดังกล่าวนั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาทั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 223 คน พร้อมจัดส่งแบบสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาของทั้ง 2 สำนักงานด้วย เมื่อประมวลผลแล้วพบว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย  จึงนำเสนอรายงานต่อประธานรัฐสภา และข้อมูลการรับฟังความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย" โฆษก สภาฯ ระบุ

       ว่าที่ เรือตรี ยุทธนา ระบุว่าด้วยว่าสำหรับการเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา เป็นการเบิกจ่ายตามวงรอบปีงบประมาณของทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ใช้งบประมาณในการตัดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาประเภททั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 731,207 บาท  ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณการตัดเครื่องแบบตามประกาศประธานรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาฉบับใหม่ มีบทเฉพาะกาลของประกาศประธานรัฐสภาฯ ได้กำหนดไว้แล้วว่า ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาแต่งเครื่องแบบเดิมไปพลางก่อน ในขณะเดียวกันยังรอขั้นตอนการดำเนินการที่จะต้องรอให้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา การจัดทำคู่มือการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาเสนอต่อคณะกรรมการ คบง.รส. เพื่ออนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย

 

           "ทั้งนี้ยังมีขั้นตอนการจัดหางบประมาณ และการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีก ซึ่งหากพิจารณาระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นไปตามดำริของประธานรัฐสภาที่จะเสร็จสิ้นในห้วงเวลาภายหลังการครบวาระของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 นี้" ว่าที่ เรือตรี ยุทธนา ระบุ.