สมบัติ 49.6 ล้าน “ศักดิ์ชัย” รองผู้ว่าฯ กทม.ยุค “อัศวิน” เมีย 2-ที่ดิน 32.9 ล้าน

สมบัติ 49.6 ล้าน “ศักดิ์ชัย” รองผู้ว่าฯ กทม.ยุค “อัศวิน” เมีย 2-ที่ดิน 32.9 ล้าน

ยลโฉมทรัพย์สิน 49.6 ล้านบาท! “ศักดิ์ชัย บุญมา” อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ยุค “อัศวิน” แจ้งมี “คู่สมรส” 2 ราย เก็บเงินสด 4 แสนบาท ถือครองที่ดิน 32.9 ล้านบาท บ้าน 4 หลัง 7.1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์ชัย บุญมา กรณีพ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าฯ กทม.) สมัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

โดยนายศักดิ์ชัย แจ้งว่ามีคู่สมรส 2 ราย รายแรกนางจิราภรณ์ บุญมา แยกกันอยู่มากกว่า 17 ปี อีกราย น.ส.สุภรณ์ งามประเสริฐ ประกอบพิธีแต่งงานแบบ “นิกะห์” ตามหลักศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี 2547 โดยไม่จดทะเบียนสมรส

นายศักดิ์ชัย แจ้งมีทรัพย์สิน 43,675,806 บาท ได้แก่ เงินสด 4 แสนบาท เงินฝาก 2,274,126 บาท ที่ดิน 32,975,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน 2 ชั้นรวม 4 หลัง มูลค่า 7.1 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 926,680 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,330,378 บาท (ขายรถยนต์ โฟล์คสวาเกน 1 คัน 5 แสนบาท) มีรายจ่ายรวม 888,000 บาท

นางจิราภรณ์ มีทรัพย์สิน 1,418,164 บาท ได้แก่ เงินฝาก 140,164 บาท ที่ดิน 1,278,000 บาท มีหนี้สิน 547,313 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 265,920 บาท มีรายจ่ายรวม 257,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายจ่ายรวม 129,800 บาท

น.ส.สุภรณ์ มีทรัพย์สิน 4,492,019 บาท ได้แก่ เงินฝาก 249,209 บาท เงินลงทุน 192,810 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง เป็นบ้าน 2 ชั้น มูลค่า 3.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 2 แสนบาท มีหนี้สิน 694,194 บาท มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 726,960 บาท มีรายจ่ายรวม 375,756 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,634,123 บาท รวมหนี้สิน 1,241,507 บาท

สมบัติ 49.6 ล้าน “ศักดิ์ชัย” รองผู้ว่าฯ กทม.ยุค “อัศวิน” เมีย 2-ที่ดิน 32.9 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายศักดิ์ชัย แจ้งถือครองแหวน 23 วง ได้มาระหว่างปี 2548-2560 รวม 3 แสนบาท นาฬิกา 19 เรือน ได้มาระหว่างปี 2548-2560 รวม 5.2 แสนบาท ปืน 3 กระบอก รวม 91,680 บาท

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2539-2560 นายศักดิ์ชัยดำรงตำแหน่ง ผอ.กองจัดกรรมสิทธิ์ กทม. ต่อมาระหว่างปี 2560-2561 เป็นรอง ผอ.สำนักผังเมือง ขึ้นเป็น ผอ.สำนักผังเมือง และ ผอ.สำนักการโยธา หลังจากนั้นปี 2562-2565 เป็นรองผู้ว่าฯ กทม. ส่วนนางจิราภรณ์ คู่สมรสที่แยกกันอยู่ ปัจจุบันเป็นครูพิเศษประจำโรงเรียนแห่งหนึ่ง ส่วน น.ส.สุภรณ์ คู่สมรสตามพิธี “นิกะห์” เป็นนิติกรชำนาญการ ประจำสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีล้มละลาย 1 สำนักคดีล้มละลาย

หมายเหตุ: ภาพประกอบนายศักดิ์ชัยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.