รัฐสภา ถก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ครั้งที่สาม ผ่าน67มาตรา เหลืออีก105มาตรา

รัฐสภา ถก ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ ครั้งที่สาม ผ่าน67มาตรา เหลืออีก105มาตรา

รัฐสภา นัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม ผ่านไปถึงมาตรา 67 คงเหลืออีก 105 มาตรา นัดประชุมต่อพรุ่งนี้ 9โมง

       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย  ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญัญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งกรรมาธิกาาร(กมธ.) วิสามัญฯ ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ฐานะรองประธานกมธ. ทำหน้าที่ประธานกมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ ในวาระสอง ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาพิจารณา กว่า 9 ชั่วโมง สามารถผ่านการพิจารณา ได้รวม  53 มาตรา ตั้งแต่มาตรา 14 ถึง มาตรา 67    


 

       โดยที่ประชุมได้ผ่านการพิจารณาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกมธ.ที่สงวนความเห็นมีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่ไม่ติดใจ เช่นเดียวกับผู้เสนอคำแปรญัตติที่ขอถอนคำแปรญัตติ เพราะไม่ติดใจ

 

       ทั้งนี้นายชวน ได้สั่งปิดประชุมไปเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.  และคงเหลือมาตราที่รอการพิจารณาอีก 105 มาตรา โดยจะกลับมาประชุมในวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 09.00 น.