ทบ.ไม่ผ่า GT200 แล้ว เตรียมคืนงบประมาณ 2- 3 ล้านบาท

ทบ.ไม่ผ่า GT200 แล้ว เตรียมคืนงบประมาณ 2- 3 ล้านบาท

โฆษกกองทัพบก ระบุ รอหนังสือยืนยันจากอัยการสูงสุด ไม่ต้องผ่าจีที 200 เตรียมคืนงบประมาณ 2- 3 ล้านบาท ยัน ทบ.ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

7 มิ.ย.2565  พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก และโฆษกกองทัพบก ได้เปิดเผยถึง กรณีที่มีการอภิปรายในการตั้งงบประมาณเพื่อการตรวจสอบเครื่องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และวัตถุระเบิด (GT 200 Detection Substances) ของกองทัพบกว่า  ขณะนี้สิ้นสุดแล้วไม่ต้องผ่าพิสูจน์

เมื่อถามว่าไม่ต้องผ่าเครื่องGT200 แล้ว ใช่หรือไม่ พล.อ.สันติพงษ์ กล่าวว่า “ไม่ต้องผ่าแล้ว”

“ยืนยันว่างบประมาณปี 66 ไม่ได้ตั้ง ในส่วนงบประมาณปี2565 ก็ยังไม่ใช้ แต่เราต้องคืน ประมาณ 2-3 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาเรามีการผ่าพิสูจน์ไปแล้ว 320 เครื่อง เป็นงบประมาณปี 2564

เมื่อถามว่าได้มีการทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ต้องผ่าเครื่องGT200 แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้รอหนังสือตอบรับจากอัยการสูงสุดอยู่

“ยืนยันกองทัพบกจะใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ”พล.อ.สันติพงศ์ กล่าว