"ยุทธพงศ์" จองปรับลดงบ กองทัพ จี้ "ผบ.เหล่าทัพ" แจงสด งดซูม

"ยุทธพงศ์" จองปรับลดงบ กองทัพ จี้ "ผบ.เหล่าทัพ" แจงสด งดซูม

"ยุทธพงศ์" แถลงกรอบทำงานกมธ.งบฯ66 ประเดิมตรวจสอบงบภาพรวม พร้อมจี้ "ผบ.เหล่าทัพ" แจงรายละเอียดด้วยตนเอง ไม่ผ่านระบบซูม ตั้งเป้าลดงบ มากกว่า 1.6หมื่นล้านบาท

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นัดแรก ในเวลา 14.00  โดยมีวาระเลือกกมธ. ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ทั้งนี้ก่อนเวลาประชุมกมธ.ฯ ฝั่งรัฐบาล ได้หารือนอกรอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมนัดแรก โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  นำประชุม

 

 

           ทั้งนี้ผลการคัดเลือก กมธ.ในตำแหน่งสำคัญ  เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติและโควต้าของพรรคการเมือง โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานกมธ., นายสันติ เป็นรองประธานกมธ.คนที่หนึ่ง ทั้งนี้มีกมธ.ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกมธ. อีกทั้งหมด 24 คน โดยเรียงตามโควต้าของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และ พรรคการเมือง เช่นเดียวกับตำแหน่งโฆษก กมธ.และที่ปรึกษา

 

         และเมื่อเวลา 16.00 น. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ฐานะโฆษก กมธ. แถลงว่า กมธ. นัดประชุมทุกวันทำการ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ โดยช่วงวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 3 สิงหาคม จะพิจารณารายละเอียดการปรับลด แปรญัตติ และการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยจะเร่ิมพิจารณาในภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ  และต่อด้วยงบประมาณตามกลุ่มภารกิจ คือ 1.ภารกิจด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงคลัง, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น, 2.ภารกิจด้านสังคม อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น , 3.ภารกิจด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม, 4.ภารกิจด้านการบริหาร เช่น งบกลาง,สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น และ 5.ภารกิจของหน่วยงานอิสระ เช่น รัฐสภา, ศาล, องค์กรอิสระ เป็นต้น สำหรับการพิจารณาวาระสองและวาระสาม กำหนดไว้ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 

         นายยุทธพงศ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการตั้งอนุกรรมาธิการฯ เบื้องต้นที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณา  ขณะที่การเผยแพร่การประชุมกมธ.นั้นต้องทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส ทั้งนี้ตนได้หารือกับที่ประชุมว่า ในการชี้แจงของหน่วยงานผู้บริหารหน่วยงานควรมาชี้แจงต่อกมธ. ไม่ควรชี้แจงผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้บริหารกระทรวง โดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่านั้นไม่มาชี้แจงต่อกมธ.

 

         “ปีนี้ไม่มีชี้แจงผ่านระบบซูม เพราะผมมองว่าการชี้แจงผ่านออนไลน์ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งในปีงบประมาณ 2566 ต้องกู้เงินเกือบ 7 แสนล้านบาท หากชี้แจงผ่านออนไลน์จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เห็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานเพราะไม่ทราบว่ามีใครเขียนโพยให้หรือไม่” นายยุทธพงศ์ แถลง

 

 

 

         เมื่อถามว่าฐานะเป็นฝ่ายค้านประเมินว่าจะปรับลดงบประมาณตามร่างพ.ร.บ.งบฯ66 ได้มากน้อยแค่ไหน นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ในปี 2565 ปรับลดได้ 1.6หมื่นล้านบาท คาดว่าครั้งนี้จะปรับลดได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะงบของกระทรวงกลาโหมที่เสนอโครงการจัดซื้ออาวุธ ที่ทุกหน่วยงานของเหล่าทัพต้องถูกตรวจสอบแบบเข้มข้นแน่นอน โดยเฉพาะเครื่องบิน  F35A หรือ กรณีที่กองทัพเรือ เสนองบที่ผูกพันการซื้อเรือดำน้ำลำแรกที่มีปัญหาในสัญญาว่าไม่มีเครื่องยนต์ ทั้งนี้ตนมองว่าการซื้อเครื่องบิน F35A นั้นไม่มีใครเห็นด้วย และส่วนตัวมองว่าไม่เ่หมาะสม.