"สุพันธุ์" แนะ "รัฐบาล" มีมาตรการช่วยผู้ประกอบการ ให้ฟื้นตัว ช่วงเปิดประเทศ

"สุพันธุ์" แนะ "รัฐบาล" มีมาตรการช่วยผู้ประกอบการ ให้ฟื้นตัว ช่วงเปิดประเทศ

"สุพันธ์ุ" หนุนเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แนะรัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ-ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวขนาดกลาง-เล็ก

         นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าตนเห็นด้วยต่อมาตรการเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาล และมองว่าเป็นจำเป็น เพราะหากเทียบกับหลายประเทศที่เปิดประเทศไปก่อนประเทศไทย สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากนักท่องเที่ยว และนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเปิดประเทศจะทำให้ประชาชนคนตัวเล็ก มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนระดับกลาง และระดับบน ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ หลังจากต้องปิดประเทศ ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมหาวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

        นายสุพันธุ์ กล่าวให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้วยว่า รัฐบาลควรมีมาตรการรองรับในระยะสั้น ควรมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มวงเงินให้มากขึ้น ผ่านโครงการเดิมของรัฐบาล เช่น เราเที่ยวด้วยกัน  และ ช็อปดีมีคืนเพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการอำนวยการความสะดวกด้านการเดินทาง และมาตรการจัดงานอีเว้น ที่สามารถดึงนักลงทุน และนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ส่วนของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบระดับกลาง ถึงเล็กที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงโควิดที่ผ่านมา รัฐบาลควรมีมาตรการรองรับ ทั้งในส่วนการพักชำระหนี้ หรือมาตรการผ่อนผันหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ เป็นเวลาสัก 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และดำเนินกิจการต่อไปได้ 

          “สิ่งที่รัฐบาล จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือการทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุด แต่มาตรการปัจจุบันยังมีความสับสนเป็นอย่างมาก เพราะบางจังหวัดห้ามทำ แต่บางจังหวัดสามารถทำได้ ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน “นายสุพันธุ์กล่าว