ยลโฉมทรัพย์สิน 20.8 ล้าน! “นิวัติไชย” เลขาธิการ ป.ป.ช.ป้ายแดง

ยลโฉมทรัพย์สิน 20.8 ล้าน! “นิวัติไชย” เลขาธิการ ป.ป.ช.ป้ายแดง

เปิดทรัพย์สิน 20.8 ล้านบาท! “นิวัติไชย เกษมมงคล” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ ป.ป.ช.ป้ายแดง “คู่สมรส” ถือครองที่ดินบางแสน-นครนายก 3 แปลง 12.9 ล้านบาท อาศัยอยู่บ้านในชื่อ “บุตรสาว”

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายนิวัติไชย เกษมมงคล กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564  

นายนิวัติไชย แจ้งว่าตนและนางผาณิตา เกษมมงคล คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 20,876,895 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 5,020,630 บาท แบ่งเป็น

  • ทรัพย์สินของนายนิวัติไชย 3,027,104 บาท หนี้สิน 3,477,340 บาท
  • ทรัพย์สินของนางผาณิตา 17,849,790 บาท หนี้สิน 1,543,289 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 1,008,250 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 776,126 บาท ที่ดินของนางผาณิตา 12,990,000 บาท โดยเป็นที่ดิน 3 แปลงอยู่ที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 1 แปลง และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 2 แปลง  ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 รายการ มูลค่ารวมกัน 2,310,000 บาท โดยเป็นรถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 1 คัน

สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 รายการ มูลค่ารวมกัน 3,202,518 บาท โดยเป็นประกันชีวิต กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ขณะที่รายทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวมกัน 590,000 บาท ได้แก่ อาวุธปืนสั้น 2 กระบอก แหวนเพชร 2 วง และกำไลข้อมือ 3 วง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในรายการบัญชีทรัพย์สินของนายนิวัติไชยไม่ได้มีการแจ้งรายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการระบุการครอบครองบ้านพักที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ อยู่ในชื่อของบุตรสาว