ผู้ว่าฯ เมืองหลวง กับ "บริบทโลกใหม่"

ผู้ว่าฯ เมืองหลวง กับ "บริบทโลกใหม่"

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีความท้าทายภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนไป “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ในฐานะพ่อเมือง ต้องมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนเดิม ต้องเป็นนักพัฒนา มีความทันสมัยในวิธีคิด เป็นมือประสานได้มากกว่าสิบทิศ

กรุงเทพมหานคร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ต่างชาติอยากมาท่องเที่ยว ใช้ชีวิต พักผ่อน มากที่สุดติดอันดับโลก เป็นเมืองใหญ่ที่มีเรื่องราวมากมาย มีความหลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม วัฒนธรรม อาหารการกิน ความเป็นอยู่ เป็นเมืองแห่งการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้ามากที่สุดติดอันดับโลกด้วย ความเจริญแต่ละยุคสมัยล้วนมาพร้อมปัญหามากมาย รถติด น้ำท่วม ขยะ มลพิษ อาชญากรรม คนเร่ร่อน ฯลฯ เป็นปัญหาพื้นฐานที่ซับซ้อนขึ้น ต้องตามแก้ไขกันไปอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มีลักษณะโตเดี่ยว และใหญ่กว่าเมืองอันดับรองถึง 10 เท่า จึงมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายและจะยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นในอนาคต

เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั่วโลกที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด วิธีบริหารจัดการ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ ในกรุงเทพฯ มากขึ้น

กรุงเทพฯ ยังได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่มีการลงทุนของบริษัทต่างชาติมากพอสมควร มีบริษัทระดับโลกเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ภูมิภาคในกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลักทางการเงินและธุรกิจในระดับภูมิภาค

ที่สำคัญปลายปีนี้ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคด้วย ไม่นับการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง สาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นพื้นที่บ่มเพาะ Soft Power ที่กำลังเติบโต ไต่เต้าสู่การเป็นศูนย์กลางศิลปะ แฟชั่น และการบันเทิงในภูมิภาค การเติบโตรวดเร็วของกรุงเทพฯ กระทบต่อผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่พอ ถนนที่จำกัด การใช้รถที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดรถติด และปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย 

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีความท้าทายภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนไป “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ในฐานะพ่อเมือง ต้องมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนเดิม ต้องเป็นนักพัฒนา มีความทันสมัยในวิธีคิด เป็นมือประสานได้มากกว่าสิบทิศ เพราะแม้กรุงเทพฯ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งกำลังคนและงบประมาณ แต่หลายปัญหาจะแก้ไขได้ยากมาก หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนไปด้วยกัน

ดังนั้น คนกรุงเทพฯ คงอยากเห็นพ่อเมืองคนใหม่เข้ามาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของเมืองหลวงให้ได้มากที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม จัดลำดับความสำคัญของปัญหาให้ดี กล้าตัดสินใจ คลุกคลีกับชาวบ้าน เข้าได้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกแนวคิด

รวมทั้งทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหม่ของการค้า การลงทุนที่มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มีเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มีความน่าอยู่ หรือเป็นเหมือนหลายๆ เมืองของโลก ที่กำลังก้าวไปสู่เมืองที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความสามารถปรับตัวให้ตรงความต้องการทางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง...