อัปเดต ผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทย อันดับ 1 ครอง 15 ที่นั่ง

อัปเดต ผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทย อันดับ 1 ครอง 15 ที่นั่ง

อัปเดตผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทย อันดับ 1 ครอง 15 ที่นั่ง พรรคก้าวไกลอันดับ 2 มี 12 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 อัปเดต ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แบบเรียลไทม์ ข้อมูล ณ เวลา 18.57 น. นับคะแนนแล้ว 31% 

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย        จำนวน 15 ที่นั่ง        30,551 คะแนน        คิดเป็น 27.51%
อันดับ 2 พรรคก้าวไกล        จำนวน 12 ที่นั่ง        28,718 คะแนน        คิดเป็น 25.86%
อันดับ 3 พรรคประชาธิปัตย์        จำนวน 7 ที่นั่ง        20,563 คะแนน        คิดเป็น 18.52%
อันดับ 4 อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพ)        จำนวน 4 ที่นั่ง        9,003 คะแนน        คิดเป็น 8.11%
อันดับ 5 พรรคพลังประชารัฐ       จำนวน 3 ที่นั่ง        14,717 คะแนน        คิดเป็น 13.25%