“โฆษกรบ.” ยันเอกชนสปอนเซอร์จ่ายจัดงานBetter THAILAND-ปัดรัฐควักเงินจ่าย

“โฆษกรบ.” ยันเอกชนสปอนเซอร์จ่ายจัดงานBetter THAILAND-ปัดรัฐควักเงินจ่าย

“โฆษกรัฐบาล” ยันภาคเอกชนสปอนเซอร์จ่ายค่าจัดงาน Better THAILAND ปัดรัฐบาลควักเงินจ่าย ชี้เป็นความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเดินหน้าประเทศ

20 พ.ค.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อกรณีกระแสข่าวการจัดงานเสวนาเวที “ถามมา ตอบไป Better THAILAND OPEN DIALOGUE เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ สยามพารากอน ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ว่า เวทีเสวนานี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐในการจัด 
 

ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมธนาคารไทย 
 

โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจากบริษัทในเครือของกลุ่ม ปตท. และภาคเอกชนที่สนใจได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม ที่เห็นประโยชน์ในการนำเสนอผลงานของรัฐบาลและสื่อสารถึงโอกาสในการพัฒนาประเทศชาติ ดังที่เคยให้ข่าวไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ยืนยันว่าไม่มีการใช้งบประมาณภาครัฐแม้แต่นิดเดียว 

ซึ่งการที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีได้กรุณาเข้าร่วมงานเสวนาฯ เนื่องจากมีเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรับฟังในเวทีนี้ จึงขอชี้แจงให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม