“องค์กรสื่อฯ”จับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบเรียลไทม์

“องค์กรสื่อฯ”จับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบเรียลไทม์

“องค์กรสื่อฯ”จับมือรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.แบบเรียลไทม์ คาด หลัง 18.00 น. รู้ผล 1 ใน 3 อย่างไม่เป็นทางการ

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ( ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ ร่วมแถลงข่าว โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 อย่างไม่เป็นทางการ โดยนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 อย่างไม่เป็นทางการ  ( ผู้อำนวยการเนชั่นทีวี) เปิดเผยถึง ความร่วมมือการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้การรายงานผล เป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียลไทม์ ถูกต้องแม่นยำ 

โดยตอบสนองต่อประชาชนในการรับทราบผลคะแนน จากหน้าหน่วยลงคะแนน 6,817 หน่วยออกเสียง ทั่วกรุงเทพฯ ผ่านอาสาสมัคร 2,500 คน โดยคาดว่า หลังเวลา 18.00 น. ประชาชนจะรับทราบผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง 1 ใน 3 ของหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพฯ และรับทราบผลคะแนนครบถ้วนทุกหน่วยอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 2 ชั่วโมงหลังปิดหีบเลือกตั้ง
 

นายอดิศักดิ์ ยังยืนยันความเป็นกลาง ปราศจากอคติ ของอาสาสมัคร 2,500 คน ที่จะมาร่วมสังเกตการณ์ และรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยจะมีการนับคะแนนแบบ 1:1 แบบเรียบไทม์ และถ่ายรูปผลการนับคะแนนผ่านกระดานสรุปผลการเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ทั้ง 32 สื่อได้รับผลคะแนนเพื่อนนำไปรายงาน ขณะที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็จะได้รับทราบ และให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม 
 

สำหรับโครงการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรวิชาชีพสถาบันวิชาการ ประกอบด้วยสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ( ประเทศไทย) , สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, อาสาพัฒนาการเมือง และ คณะกรรมาธิการการพัฒนา การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร, สถาบันวิซาการ, มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรสื่อกว่า 32 สำนัก และ  ยังได้รับการผู้สนับสนุนจาก องค์กรเอกชน และภาครัฐ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ,  บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด , บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)