"วิปรัฐบาล" เคาะปฏิทินพิจารณาร่างกม. คาด2กม.ลูกเข้าปลายมิ.ย.

"วิปรัฐบาล" เคาะปฏิทินพิจารณาร่างกม. คาด2กม.ลูกเข้าปลายมิ.ย.

วิปรัฐบาล ส่อแวว ไม่หนุนร่างกม.สมรสเท่าเทียม เหตุมีร่างกม.คู่ชีวิตจ่อเข้าสภาฯ พร้อมเคาะปฏิทินพิจารณาร่างกม. - ร่างแก้รธน. เข้ากลางเดือนมิ.ย. - 2ร่างกม.ลูก เข้าปลายมิ.ย.

         นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)​ เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปรัฐบาล เมื่อ 17 พฤษภาคม ว่า  ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เบื้องต้นมีร่างพ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนที่สภาฯ จะลงมติรับหลักกการจำนวน 5 ฉบับ เบื้องต้น ต่อร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.... ซึ่งแก้ไขเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียม นั้น  จากการชี้แจงของหน่วยงานและเชิญ ส.ส.ที่เสนอร่างกฎหมายพิจารณา พบว่ามีร่างกฎหมายที่คล้ายคลึงและรัฐบาลเตรียมเสนอคือ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต  ส่วนการแก้ไขประเด็นสมรสเท่าเทียมนั้นการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์นั้นอาจไม่ครอบคลุม อย่างไรก็ดีวิปรัฐบาลยังไม่ได้มีมติให้ลงมติในทิศทางใด เช่นเดียวกับร่างพ.ร.บ.อีก 4 ฉบับที่ครม.ขอไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

         นายสุรสิทธิ์ กล่าวด้วยว่านอกจากนั้นยังมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้กำหนดวาระพิจารณาวาระแรก วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน  ซึ่งวิปไม่ขัดข้องและเห็นว่าเวลาดังกล่าวเหมาะสม ทั้งนี้ในวันที่ 26 พฤษภาคม จะมีการหารือระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อแบ่งเวลาอภิปรายอีกครั้ง 

 

        นายสุรสิทธิ์ กล่าวด้วยว่านอกจากนั้นที่ประชุมยังหารือถึงความคืบหน้าต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จำนวน 2 ฉบับที่กรรมาธิการร่วมกันพิจารณา ซึ่งคาดว่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ กมธ. จะส่งให้ประธานรัฐสภาได้ ส่วนการพิจารณาวาระสองและวาระสาม ในที่ประชุมร่วมรัฐสภา นั้น คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณาก่อน คือ  ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ที่เบื้องต้นกำหนดการประชุม 9 - 10 มิถุนายน และในสัปดาห์ถัดไป คือการพิจารณา ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ภาคประชาชนและฝ่ายค้านเสนอ จากนั้นในสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน จึงเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ที่กรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงบประมาณ ได้จัดส่งเอกสารร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  มายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เตรียมแจ้งไปยังส.ส.ให้รับเอกสาร และรายละเอียดได้ ตั้งแต่วันนี้ (18 พฤษภาคม) เป็นต้นไป