“ก้าวไกล” หนุนร่าง พ.ร.บ.กัญชา ภาคประชาชนประกบฉบับ ภท. ป้องนายทุนผูกขาด

“ก้าวไกล” หนุนร่าง พ.ร.บ.กัญชา ภาคประชาชนประกบฉบับ ภท. ป้องนายทุนผูกขาด

“เท่าพิภพ” ส.ส.ก้าวไกล เปิดตัวหนุน “ร่าง พ.ร.บ.กัญชา” ภาคประชาชน ประกบฉบับ “ภูมิใจไทย” ป้องนำไปสู่ธุรกิจ - สัมปทานตกในมือนายทุน ชี้ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “ออกแบบกฎหมายกัญชาฉบับประชาชน” โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายขีดเขียนอนาคตกัญชาไทย และทีมงานพรรคก้าวไกล จ.นครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมาย และนโยบายกัญชาในประเทศไทย ที่กำลังจะผ่านสภา เป็นความกังวลแบบเดียวกับกรณีของเหล้า เบียร์หรือสุรา ก้าวหน้าที่ตนกำลังผลักดัน นั่นคือ ห่วงว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่นำไปสู่ธุรกิจลักษณะสัมปทาน และประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือนายทุนไม่กี่ตระกูล ดังนั้น จึงต้องการ พ.ร.บ.กัญชา ที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าฐานะใด ก็ควรมีสิทธิเท่ากัน เสรีโดยหลักการ เเละมีความเป็นธรรมทางกลไก 

"พรรคก้าวไกลรับฟังทุกข้อเสนอ และพร้อมช่วยเหลือผลักดันกฎหมายที่มาจากประชาชนเสมอ เรามีความยินดีที่ได้เห็นกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นนี้ ขณะนี้ ในสภามี ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ของพรรคภูมิใจไทย รอการพิจารณาอยู่ ยอมรับว่าเป็นร่างที่มีความก้าวหน้ามาก อยู่เเล้วในระดับหนึ่ง มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับจดแจ้ง รวมเรื่องการใช้ต่างๆ ที่ปลดล็อกค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ยังมีส่วนที่ผม และพรรคก้าวไกลอยากให้เพิ่มลงไปในกฎหมายด้วย เช่น การกำหนดมาตรการป้องกันการผูกขาด หรือการเก็บภาษีให้ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นกำหนดอัตราเองได้ เพื่อใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือควบคุมหรือส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ของตนจากธุรกิจกัญชาที่จะเติบโตขึ้น และอยากให้ตัดส่วนของคณะกรรมการกัญชาที่มีแต่ข้าราชการโดยไม่มีประชาชนออกไป” นายเท่าพิภพ กล่าว

นายเท่าพิภพ กล่าวอีกว่า อยากให้ทุกคนช่วยจับตาดู ร่าง พ.ร.บ.กัญชง และกัญชา ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยประชุมนี้ เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะทางเลือกของเกษตรกรในการทำธุรกิจซึ่งสำหรับประเทศไทย น่าจะมีมูลค่ากว่าแสนล้าน พ.ร.บ.กัญชง และกัญชา ควรเป็นกฎหมายที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่ากัน และหากภาคประชาชนสามารถเสนอกฎหมายเข้ามาได้ทัน ตนยินดีรับร่างกฎหมายของประชาชนเข้าสู่สภาไปพิจารณาประกบพร้อมร่างที่มีอยู่ตอนนี้ เพื่อให้กฎหมายกัญชง และกัญชาที่ผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายที่สร้างประโยชน์สูงสุด และเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกฝ่าย 

ในเวทีเดียวกัน นายประสิทธิชัย หนูนวล ตัวแทนเครือข่ายขีดเขียนอนาคตกัญชาไทย ได้บรรยายสถานการณ์ในภาพรวม และแจกแจงข้อดี ข้อเสีย รวมถึง ข้อกังวลต่อ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฉบับภูมิใจไทย ว่าเป็นฉบับที่ ‘เสรีในหลักการแต่กีดกันโดยกลไก’ จึงเป็นที่มาของการรวมตัวจัดทำ พ.ร.บ.กัญชา ฉบับประชาชน ขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปลูกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ที่ยังต้องแอบทำอยู่ใต้ดิน ผู้ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงประชาชนคนธรรมดาที่สนใจในประเด็นกัญชาทั้งเพื่อสันทนาการ และการแพทย์  ซึ่งส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติการให้อนุญาตปลูก เเละแปรรูปเพื่อการค้า ว่าอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อล็อกสเปกให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือไม่ กลัวว่าจะซ้ำรอยธุรกิจสุราที่ผูกขาดไม่กี่ตระกูล และยังมีเรื่องการจำกัดสายพันธุ์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผูกขาดการนำเข้าเมล็ดผลิตเมล็ดอนาคต รวมถึงไม่เอื้อต่อกลุ่มนักผสมพันธุ์กัญชา (Breeder) ที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดี และหลากหลายออกมาสู่ตลาด

 

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์