"นิกร" คาดประชุมรัฐสภา ถกวาระสอง-สาม ร่างกม.ลูก ต้นมิถุนายน นี้

"นิกร" คาดประชุมรัฐสภา ถกวาระสอง-สาม ร่างกม.ลูก ต้นมิถุนายน นี้

"นิกร" เผย 24 พ.ค. เวลา 14.00 น. ส่ง 2 ร่างพ.ร.ป.ที่ใช้เลือกตั้ง ต่อ "ชวน" คาดประชุมร่วมรัฐสภา 9- 10 มิ.ย. นี้ ย้ำไม่กังวลรัฐสภาคว่ำเนื้อหา

         นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ากมธ. จะส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ... และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) รัฐสภา ให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 14.00 น.  หลังจากนั้นจะนัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน (วิป) 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาบรรจุวาระให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาในวาระสองและวาระสามได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 มิถุนายน อย่างไรก็ดีในการประชุมร่วมรัฐสภานัดแรก นั้นจะมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ... ที่กรรมาธิการร่วมกันทำเสร็จ โดยตนคาดว่าหากไม่สามารถพิจารณา ร่างพ.ร.ป.ได้ ช่วงดังกล่าวอาจขยับออกไป แต่ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้แน่นอน 

        นายนิกร ยังกล่าวตอบคำถามถึงกระแสคว่ำร่างพ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับว่า ตนไม่กังวล แต่จะมีอยู่ประเด็นเดียว คือ การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 100 หรือ 500 แต่โดยหลักการทั้ง 4 ร่างที่เสนอมานั้น หารด้วย 100 ทั้งหมด ถ้าหารด้วย 500 จะต้องยกเป็นประเด็นขึ้นมาที่แตกแยกจากหลักการที่รับมา ดังนั้น จึงไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะผ่านวาระ 2-3 เพราะส.ส.ที่ลงนามยื่นร่างทั้ง 4 ร่างจะไปโหวตอีกข้างได้อย่างไร นอกจากนี้ การโหวตครั้งนี้ใช้เสียงทั้งส.ส.และส.ว. ซึ่งในกมธ.เท่าที่ฟังมีส.ว.เห็นด้วยกับสูตรหารด้วย 100 หลายคน จึงคิดว่าส.ว.น่าจะโหวตผ่านร่างกฎหมายนี้ และไม่น่าจะมีพลิกในวาระ 2-3 เพราะมาด้วยดีตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

        “สำหรับอุบัติเหตุทางการเมืองนั้น ผมคาดว่าไม่น่าจะมี เพราะเราระวังกันมาขนาดนี้แล้ว ส่วนจะอยู่ยาวจนครบวาระหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ นั่นเป็นเรื่องการเมือง ทั้งนี้ จะตัดสินใจอย่างไรก็ได้แต่กฎหมายต้องพร้อมอย่าให้มีปัญหา” นายนิกร กล่าว