ปชป.โดนด้วย! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง

ปชป.โดนด้วย! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง

เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม! กกต.ชุดใหญ่ยันถอนชื่อ “สมเกียรติ ปานดำ” ผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง ปชป. ปมมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 1 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำวินิจฉัยที่ 435/2565 กรณีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) รายของนายสมเกียรติ ปานดำ ผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ไม่มีสิทธิเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 49 (3) เพราะถูกคัดค้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัครรับเลือกตั้ง

โดย กกต.ชุดใหญ่ เห็นว่า นายสมเกียรติ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตสะพานสูง กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2555 ต่อมามีการขายบ้านหลังดังกล่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2562 และย้ายไปพักอาศัยในบ้านที่เขตสะพานสูง กทม. ซึ่งเป็นบ้านเช่าสำหรับพักอาศัยและมีการจดทะเบียนบริษัท ศรีเศวต อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยมิได้ย้ายชื่อเข้าอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแต่อย่างใด

ปชป.โดนด้วย! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ผู้ซื้อบ้านหลังเก่าของนายสมเกียรติ ได้ยื่นคำร้องขอย้ายบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนกลางจำนวนทั้งหมด 6 ราย รวมถึงชื่อของนายสมเกียรติด้วย เนื่องจากย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกิน 180 วัน และไม่ทราบว่าไม่อยู่ที่ใด โดยนายทะเบียนดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 33 

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 นายสมเกียรติ ได้ย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านกลางเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเขตสะพานสูง กทม. ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใหม่ จนถึงวันรับสมัคร มีระยะเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี

ปชป.โดนด้วย! คำวินิจฉัยฉบับเต็ม กกต.ถอนชื่อผู้สมัคร ส.ก.เขตสะพานสูง

กรณีที่นายสมเกียรติถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านกลาง โดยตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎรฯ ระบุนิยามว่า “ทะเบียนบ้านกลาง” จัดทำขึ้นสำหรับรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน ประกอบกับระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 46 กำหนดว่า “ทะเบียนบ้านกลาง” ไม่ใช่บ้าน

ดังนั้น ขณะที่นายสมเกียรติมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นทะเบียนบ้าน เพราะเป็นเพียงทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนบ้านกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่อาจนำมานับเป็นระยะเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งได้

ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายสมเกียรติ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นบุคคลผู้ไม่มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 49 (3)

จึงมีคำสั่งให้ถอนชื่อนายสมเกียรติ ปานดำ ออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก.เขตสะพานสูง

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่