"ผู้สมัครส.ก. รวมไทยยูไนเต็ด" ชู นโยบาย "Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"

"ผู้สมัครส.ก. รวมไทยยูไนเต็ด" ชู นโยบาย "Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"

3 ผู้สมัคร ส.ก. รวมไทยยูไนเต็ด ชู นโยบาย "Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง" เพิ่มทางเลือกลงทุนให้ประชาชน ระดมเม็ดเงิน มาพัฒนาให้ตรงความต้องการพื้นที่

พรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊กของพรรค ระบุถึงเรื่อง Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง ว่า งบประมาณประจำปีของ กทม. ต่างมีเจ้าของจับจองเงินเกือบหมด เหลือเพียงไม่ถึง 20% ที่ทาง กทม.จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาเมืองหรือรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทั้งนี้ ตัวแทนของพรรค ได้แก่ น.ส.วีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร ผู้สมัคร ส.ก. เขตวัฒนา เบอร์ 3 นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตต์ ผู้สมัครส.ก.เบอร์ 7 เขตสาทร และนายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ ผู้สมัครส.ก เขตป้อมปราบฯ เบอร์ 9 ตั้งใจผลักดันให้เกิดการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ กทม.ให้เกิดการระดมทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาเมืองได้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของประชาชน

น.ส.วีรานันท์ ระบุว่า การสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองหรือการเป็นเจ้าของเมืองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาก้าวหน้าของเมือง Bangkok Bond จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับการพูดถึงมาระยะหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ กทม. สามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

นายณัฐนันท์ ระบุว่า การลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐยังคงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ปลอดภัย และได้รับการปันผลที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคล่องตัวของรัฐ (กทม.) ในการพัฒนาเมืองหรือ จัดการบริการที่ตอบโจทย์ของประชาชน

ขณะที่ นายอรรถสิทธิ์ ระบุว่า ในส่วนของขั้นตอนการเปิดให้เกิดพันธบัตรรัฐ เป็นสิ่งที่สามารถผลักดันให้เกิดได้จริง โดยกลไกสภากรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้ข้อบัญญัติระดมทุนเกิดขึ้นได้จริง อัตราการตอบแทนเป็นรายปี อาจจะระยะเวลา 3 ปี และกําหนดวงซื้อต่ำสุดและสูงสุด อาทิ 1,000 - 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนแบบเป็นแบบขั้นบันไดเช่น 1.60, 1.80 และ 2.30 เป็นต้น

ทั้งนี้ พันธบัตรฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่มั่นคงให้กับประชาชนในเมือง และเป็นการเพิ่มกําลังในการดําเนินพัฒนาเมืองของ กทม. ที่คล่องตัวมากขึ้น เป็นอีกขั้นในการเข้ามาส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองผ่านการลงทุน ร่วมคิด พลิกโฉมกรุงเทพมหานคร 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์