"เศรษฐกิจไทย" ถก9พ.ค. ดึง "ธีระชัย"อดีตขุนคลัง-"อดุลย์"ร่วมทีมยุทธศาสตร์

"เศรษฐกิจไทย" ถก9พ.ค. ดึง "ธีระชัย"อดีตขุนคลัง-"อดุลย์"ร่วมทีมยุทธศาสตร์

"พรรคเศรษฐกิจไทย" นัดประชุม9พ.ค. ทามทาม "ธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล "-"อดุลย์ เขียวบริบูรณ์"ร่วมทีมยุทธศาสตร์พรรค

นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทย ทั้งเรื่องภาวะหนี้สิน และเงินเฟ้อที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ทำให้พี่น้องประชาชน ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำลง มีภาวะหนี้สิน อันทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ดังนั้นพรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ ได้เชิญนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาคม’35 และอดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในนามกลุ่มสภาที่ 3 มาประชุมร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อให้ทั้ง 2 ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางแก้ไขปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมที่จะผลักดันแนวทางที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมต่อไป

นายวิชิต กล่าวว่า ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรค จะจัดให้มีการประชุม เวลา 10.00 น. จากนั้นเวลา 10.30 น.จะประชุมร่วมกับนายธีระชัย  เพื่อรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และนายอดุลย์  และคณะเพื่อรับฟังแนวทางแก้ปัญหาการเมือง ที่ห้องประชุมชั้น3อาคารยูทาวเวอร์ ก่อนที่จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนร่วมกัน