เกี๊ยะเซียะ "ฟิลลิป มอร์ริส" ครม.ผ่านวาระลับ ยุติพิพาท แลกเปิดทางการค้า

เกี๊ยะเซียะ "ฟิลลิป มอร์ริส" ครม.ผ่านวาระลับ ยุติพิพาท แลกเปิดทางการค้า

"ครม." ซุ่ม เห็นชอบวาระลับ ข้อตกลง ยุติ พิพาท "ฟิลลิป มอร์ริส" แลก "ฟิลิปปินส์" ไม่ตอบโต้ทางการค้ากับ "ไทย" หลัง ยืดเยื้อ กรณีเลี่ยงนำเข้าภาษีบุหรี่ "รมต." แนะ น่าจะคุยกัน ไม่ควรฟ้องเพิ่มเติมอีก

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน แจ้งว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระลับมาก (ริมแดง) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยในองค์การการค้าโลก (WTO) สืบเนื่องจากกรณีที่ไทยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ โดยกระทรวงการคลังได้ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Uberstanding between the Philippines and Thailand on agreed procedures towords a comprehensive settlement of the dispute in Thailand-customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines 

โดยสาระสำคัญคือ ฟิลิปปินส์จะไม่ขอใช้สิทธิ์ตอบโต้ทางการค้ากับไทยเพิ่มเติมอีก และการสืบสวนสอบสวนใดๆจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งไทยตกลงว่าจะทำตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ด้วย 

ทั้งนี้ มีรัฐมนตรีคนหนึ่งได้อธิบายว่า ไทยมีการลงทุนในฟิลิปปินส์จำนวนมาก ถ้ามีการตอบโต้การค้ากันเกิดขึ้นจะมีปัญหา จึงน่าจะคุยกันและไม่ควรมีการฟ้องกันเพิ่มเติมอีก 

ก่อนที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบลงนามในข้อตกลงดังกล่าว โดยถือว่าประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมานานระหว่างกันเป็นอันยุติ

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความเห็นในที่ประชุมว่าอยากให้ไปดูที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายเรื่องนี้ไว้ในสภา และดูว่าสัญญา ข้อตกลง ตอบโจทย์ที่ฝ่ายค้ายเคยถามมาหรือไม่ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง รับที่จะไปดูในส่วนนั้น