หญิงหน่อย อ้อนคนกรุงเลือก "ศิธา" เป็นผู้ว่าฯ กทม. เท่ากับให้โอกาส สุดารัตน์

หญิงหน่อย อ้อนคนกรุงเลือก "ศิธา" เป็นผู้ว่าฯ กทม. เท่ากับให้โอกาส สุดารัตน์

"สุดารัตน์" ย้ำเลือก "ศิธา" เป็น ผู้ว่าฯ กทม. เท่ากับให้โอกาส “สุดารัตน์” ก่อตั้ง "ไทยสร้างไทย" สร้างทางเลือกใหม่ ทางรอดประเทศ และเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของแท้จริง

26 เม.ย.2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความระบุว่า เลือกไทยสร้างไทย สร้างทางเลือกใหม่ให้กับประเทศไทย

พรรคไทยสร้างไทย ขออาสาเป็นทางเลือกใหม่ เป็นทางรอดของประเทศ เพื่อยุติความขัดแย้ง รับฟังความเห็นต่างๆ มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย

การก่อตั้ง “พรรคไทยสร้างไทย” เป็นภารกิจสุดท้ายของ “สุดารัตน์” โดยดิฉันขอนําความรู้และประสบการณ์ 30 ปี ที่รับใช้ประชาชนมาเป็นฐานราก และเป็นสะพานเชื่อมคนทุกรุ่น ที่มีความสามารถมาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด 

พรรคไทยสร้างไทยยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยดิฉันตั้งใจให้พรรคไทยสร้างไทยเป็นสถาบันการเมือง ที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ด้วยการรับฟัง และทํางานตามความต้องการของประชาชนเพราะ “ประชาชนคือ พี่น้องของเรา” ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เป็นที่เหยียบยืนของเผด็จการ

เราตระหนักว่า วันนี้การเมืองที่แบ่งขั้ว ไม่สามารถทำให้ประเทศเดินต่อไปได้ เราจึงมาสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็น “ทางเลือกใหม่ และเป็นทางรอดของประเทศ” ซึ่งดิฉันเพียงคนเดียว ไม่สามารถทำได้สำเร็จ จึงขอพี่น้องทุกท่าน มาร่วมสร้าง “พรรคไทยสร้างไทย” ให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงาน ยุติความขัดแย้ง มุ่งดูแลเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนอย่างดีที่สุด  

ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ที่จะถึงนี้ กรุงเทพฯ เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน เศรษฐกิจประเทศ จำเป็นต้องใช้นักปฏิบัติ นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ กล้า “คิดต่าง” พรรคไทยสร้างไทย จึงส่ง “ศิธา ทิวารี” เบอร์ 11 ผู้ที่กล้าคิดต่างเพื่อคนกรุงเทพฯ ลงชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. 

หากพี่น้องให้โอกาส #ทีมสุดารัตน์ ดิฉันมั่นใจว่า เราจะแก้ไขปัญหายากๆ ให้คนกรุงเทพฯได้อีกหลายเรื่อง เราจะสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งโอกาสในการสร้างรายได้ เป็นเมืองสุขภาพดี และเป็นบ้านที่มีความสุขของคนทุกคน ที่สำคัญคือ จะเป็นการนำร่องไปสู่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศต่อไป

โปรดเลือก ศิธา ทิวารี เบอร์ 11 เป็นผู้ว่าฯ และเลือก ส.ก. #ทีมสุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทยทุกเขต 

ทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องมอบให้ เท่ากับให้โอกาส “สุดารัตน์” ได้ก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยให้สำเร็จ ให้เป็นทางเลือกใหม่ ให้เป็นทางรอดของประเทศไทย และเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

คุญหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 
ประธานพรรคไทยสร้างไทย

#ศิธาสุดารัตน์
#ศิธาคิดต่างเพื่อคนตัวเล็ก
#เลือกไทยสร้างไทยยกทีม
 
ผลิตโดย พรรคไทยสร้างไทย เลขที่ 54/1 ซอย ลาดปลาเค้า 60 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=552028786281120&id=100044220109744