"นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

"นิกร" เผยข้อสรุปแก้ "ไพรมารี่" เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ชง "กมธ.กม.ลูก" 28เม.ย.

คณะทำงานเรื่องไพรมารี่ ในร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง เคาะบทสรุป เพิ่มบทบาทสมาชิกพรรค ตั้ง ตัวแทนพรรค- ให้ความเห็นว่าที่ผู้สมัครส.ส. พร้อมเพิ่มอำนาจ กก.สรรหา ให้ความเห็น ก่อนส่ง กก.บห. เคาะ

               นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่.....) พ.ศ.... รัฐสภา เปิดเผยว่าคณะทำงานเพื่อสรุปและปรับปรุงเนื้อหา ได้พิจารณาตามที่กมธ. มอบหมายให้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาผู้สมัคร ส.ส. (ไพรมารี่โหวต) โดยมีข้อสรุปในหลักการสำคัญ คือ 1. ปรับรายละเอียดที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งขั้นต้นจากตัวแทนสมาชิกพรรคประจำเขตเลือกตั้ง ไปเป็นการรับฟังความเห็นของสาขาพรรค หรือ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด เพียง 1 แห่ง และได้เปิดกว้างให้รับฟังความเห็นจากสมาชิกพรรคการเมือง และ 2. หลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังให้ความเห็นต่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้น จะให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนด

 

               นายนิกร กล่าวด้วยว่าสำหรับตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนั้น คณะทำงานได้ปรับปรุงจากเดิมที่พรรคการเมืองเป็นคนแต่งตั้ง ไปเป็นให้สมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นเป็นคนเลือกตัวแทนพรรคประจำจังหวัด  ทั้งนี้ในหน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมือง ยังหมายถึงการทำกิจกรรมของพรรค โดยพรรคการเมืองอาจตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ นอกจากนั้นแล้วคณะทำงานยังได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. จากเดิมทำหน้าที่เพียงส่งชื่อ ส่งผลคัดเลือกให้ กรรมการบริหารพรรคสรุปเป็นมติ ไปเป็นให้ คณะกรรมการสรรหาสามารถให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคได้

               “ในการปรับปรุงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความเห็นเพื่อเลือกผู้สมัครส.ส.ขั้นต้น ที่กำหนดให้ กกต. เป็นผู้เขียนวิธีการนั้น เป็นไปตามข้อทักท้วงของวุฒิสภาที่กังวลว่าจะทำให้การรับฟังความเห็นประชาชนได้ไม่กว้างขวาง อีกทั้งการปรับเนื้อหานั้นได้ฟื้นบทบัญญัติตอนที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรธ. เขียนไว้ ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการปรับเนื้อหาเกี่ยวกับไพรมารี่นั้นเป็นเพียงข้อกำหนดขั้นต่ำ แต่หากพรรคการเมืองใดมีความพร้อมและสามารถทำไพรมารี่โหวตโดยสมบูรณ์ได้ สามารถเขียนไว้ในข้อบังคับได้ โดยร่างพ.ร.ป.ไม่ได้ปิดกั้น” นายนิกร กล่าว

 

 

 

               นายนิกร กล่าวด้วยว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง จะมีการกำหนดบทเฉพาะกาล ด้วยว่า เมื่อร่างพ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้ พรรคการเมืองที่ไม่มีสาขาพรรคประจำจังหวัด ให้กำหนดให้มีตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และกรณีที่จังหวัดใดที่มีสาขาพรรคและมีตัวแทนประจำจังหวัด ให้ตัวแทนประจำจังหวัดสิ้นสภาพไป เพราะตัวแทนพรรคการเมืองนั้นจะมีซ้อนกับสาขาพรรคไม่ได้

               นายนิกร กล่าวด้วยว่าสำหรับข้อสรุปของคณะทำงานนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมกมธ. พิจารณา วันที่ 28 เมษายน โดยยังไม่ลงมติ เพราะการชี้ขาดประเด็นนี้คาดว่าจะกำหนดนัดให้กมธ. ลงมติในวันที่ 5 พฤษภาคม อย่างไรก็ดีเมื่อผ่านกลุ่มมาตราเกี่ยวกับการไพรมารี่แล้ว  ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองจะเหลือไม่กี่มาตรา และเชื่อว่าจะแล้วเสร็จได้ทั้งฉบับก่อนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ...​ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก

 

 

              เมื่อถามถึงกรณีที่บางพรรคการเมืองเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในเขตเลือกตั้งแล้ว ร่างกฎหมายลูกจะคุ้มครองให้ไม่ต้องเข้ากระบวนการไพรมารี่หรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่กฎหมายลูกฉบับใหม่ และกติกาหลักเกณฑ์ที่ กกต.​จะกำหนด แต่ไม่ปิดกั้นว่ากรรมการบริหารพรรคจะส่งผู้สมัครที่เปิดตัวไปแล้ว ไปยังกรรมการสรรหา เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกติกาใหม่.