"นายกฯ" บินลงใต้ สงขลา - พัทลุง 25 เม.ย. แก้น้ำท่วม มอบนโยบายส่วนราชการ

"นายกฯ" บินลงใต้ สงขลา - พัทลุง 25 เม.ย. แก้น้ำท่วม มอบนโยบายส่วนราชการ

"โฆษกรัฐบาล" เผย “นายกฯ” เตรียมลงพื้นที่ สงขลา - พัทลุง 25 เม.ย. นี้ ติดตามโครงการพระราชดำริ ร.9 แก้ปัญหาอุทกภัย เมืองหาดใหญ่ มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "มโนราห์"

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 แก้ไขอุทกภัย อ.หาดใหญ่ พร้อมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง และผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการ และภารกิจ ดังนี้

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 การแก้ไขอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่  ในการจัดทำโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ ปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ และเป็นพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ คลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531

“...การแก้ไข และบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ น่าจะได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภา หรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว...” 

ปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่(ระยะที่ 2) มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 92.10% โดยประตูระบายน้ำหน้าควน 2 ซึ่งอยู่บริเวณปากคลองระบายน้ำ ร.1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถบริหารจัดการน้ำโดยการเปิด-ปิดบานเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองระบายน้ำ ร.1 และคลองระบายน้ำ ร.1 ซึ่งได้ทำการปรับปรุงโดยการขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร ขยายเป็น 70 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ ไปกว่าร้อยละ 90 ทำให้คลองระบายน้ำ ร.1 ในปัจจุบันจะสามารถช่วยในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้สูงสุดประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น กำนันในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ “สืบสานแผ่นดินโนรา มรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) อำเภอเมืองพัทลุง เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์