"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทย ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่พี่น้องคนการเมือง พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่ให้กับเราพรรคสร้างอนาคตไทยครับ ผมในฐานะเลขาธิการพรรครู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณมาอีกครั้ง ณ ที่นี้ครับ

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

 

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

 

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย

"สนธิรัตน์" ขอบคุณ "คนการเมือง" ร่วมเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทย