นายกฯ พอใจ "Air Travel Bubble" ไทย - อินเดีย คืบหน้า หวังเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายกฯ พอใจ "Air Travel Bubble" ไทย - อินเดีย คืบหน้า หวังเศรษฐกิจ - ท่องเที่ยวฟื้นตัว

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ พอใจ "Air Travel Bubble" ไทย - อินเดีย คืบหน้า หวังภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวฟื้นตัวจากโควิด-19 พร้อมยินดีพิธีลงนามการค้า Mini FTA ไทย-รัฐเตลังคานาสำเร็จ ตอกย้ำความสัมพันธ์ไทย-อินเดียแน่นแฟ้น

เมื่อวัน 20 เม.ย.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามความคืบหน้า และพอใจต่อแผนงาน "Air Travel Bubble" ระหว่าง ไทย-อินเดีย ที่หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจากสาธารณรัฐอินเดียมายังประเทศไทย เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว และมุ่งขยายตลาดอินเดียในประเทศไทย ให้กว้างขึ้น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สถิติก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยในปี พ.ศ.2562 สูงถึง 1,995,516 คน สร้างรายได้กว่า 86,372.01 ล้านบาท แสดงถึงศักยภาพการบริโภคสินค้า และบริการที่เติบโตสูงของตลาดอินเดีย จึงกลายเป็นโอกาสของไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านการฟื้นคืนตลาดอินเดียให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง

ซึ่งภายหลังการบรรลุข้อตกลงเรื่อง Air Travel Bubble Arrangement ระหว่างสองประเทศ รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พัฒนายิ่งขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การมอบสิทธิประโยชน์ในการเดินทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในไทย และอินเดีย เพื่อแสดงถึงความพร้อมของไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ

พร้อมกันนี้ รัฐบาลไทยยังมีการลงนามแสดงเจตจำนง (Letter of Intent - LoI) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริมการเดินทางของตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียมายังประเทศไทย ร่วมกับบริษัทสายการบิน เพื่อวางกลยุทธ์ และดำเนินงานรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ
 

นายธนกร กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีต่อความสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย และอินเดีย หลังจากที่มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจรูปแบบออนไลน์ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา ของอินเดีย หรือ Mini FTA ไทย-เตลังคานา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยนับเป็นการลงนามครั้งประวัติศาสตร์และถือเป็นการลงนามในระดับรัฐเป็นครั้งแรก

ซึ่งความร่วมมือจะครอบคลุมการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน การให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน และการอำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้าน Start-up การส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างกัน และการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มสำคัญของสองฝ่าย โดยไทยจะใช้ Thaitrade.com เชื่อมกับ Telangana State GlobalLinker ของรัฐเตลังคานา

“ผู้ประกอบการไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสร้างตลาดธุรกิจในรัฐเตลังคานาของอินเดีย สามารถดำเนินการด้วยความสะดวก ได้รับการสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่น และสามารถเติบโตในตลาดอินเดียได้ในอนาคต ความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุน รวมถึงความคืบหน้าจาก Air Travel Bubble ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการ และการท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้บูรณาการความร่วมมือ โอกาส ช่องทาง ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ทำให้ระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวไทยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง” นายธนกร กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์