ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ พระราชินีทรงนำทีมวายุชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ณ อ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา  15.31 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเฮลิคอปเตอร์ จากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือตรี อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ รองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

เวลา 15.18 น. ภายหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใช้เวลารวม 4.33 ชม. จากหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเรือใบทีมวายุเริ่มสตาร์ทในเวลา 10.45 น. ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศอันดับที่1 ในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ในมหกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งใช้กติกาตามมาตราฐานสากลโดยใช้แต้มต่อ(Handicap) ตัดสินตามประเภทของเรือ และอายุของเรือ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาเรือใบ THA72 เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 

เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ ห้องพิธี อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเบิก นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเชิญรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ฯ ไปประดิษฐานบนแท่นพิธี เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน และเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล

 

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบ เฉลิมพระเกียรติฯ

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเป็นผู้แทนทีมวายุ ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเข้าเส้นชัยที่อ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นลำดับที่ 1 ด้วยเวลา 4.33 ชม.

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลผู้ชนะเชิศ การแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Over all ระยะทาง 15 ไมล์ แก่ นายกัณฑ์ คชาชื่น และผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Optimist ระยะทาง 7ไมล์ แก่ เด็กชาย คริษฐ์ พราหมณี และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาข้ามอ่าว

ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทรงเรือใบ และพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ อันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร