ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติคูเวต

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันชาติคูเวต

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

เชค มิชอัล อัลอะห์มัด อัลญาบิรอัศเศาะบาฮ์

เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต
           
กรุงคูเวตซิตี

ในโอกาสวันชาติของรัฐคูเวต หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคูเวต  

ประเทศไทยและรัฐคูเวตได้ดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่เข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ในการบรรลุเป้าหมาย และผลประโยชน์ร่วมกัน หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาท ประเทศของเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้น อันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย 
 
(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว