พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023 กับประชาชน ณ สนามลู่ปันจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

วันนี้ (10 ธันวาคม 2566) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงร่วมกิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

การนี้ ทรงร่วมวิ่งในระยะทาง10 กิโลเมตร ใช้เวลา 61 นาที 45 วินาที จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก่อนเสด็จ ฯ กลับ ทรงเยี่ยมชมร้าน Golden Place สาขาเจริญสุขมงคลจิต อันเป็นร้านที่ก่อตั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มให้มีรูปแบบและบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ มีความหลากหลายและราคาไม่แพง ด้วยความสนพระราชหฤทัย

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

ทั้งนี้ กิจกรรม “วิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN เคียงข้างประชาชน” ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานเอกชน จัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบของขวัญส่งเสริมสุขภาพส่งท้ายปลายปีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักวิ่งจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ท้าความฟิตวิ่งเคียงข้าง

พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน และทีม Young Gen ทีมตำรวจยุคใหม่ จากตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ชำนาญการด้านการจัดงานวิ่งมาราธอนเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารการจัดงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

สำหรับงานนี้ถือเป็นการจัดงานวิ่งครั้งแรกของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ซี่งได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี จึงได้มีแนวคิดที่จะเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัย ให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงพลังบวกในการร่วมกันจัดกิจกรรมในวันมหามงคล เนื่องในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการรวมใจวิ่งเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการสร้างการรับรู้ให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023

พระราชินี ทรงร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB RUN 2023