ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.อาร์เจนตินาคนใหม่

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.อาร์เจนตินาคนใหม่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาคนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮาบิเอร์ เฮราร์โด มิเลย์ (Mr. Javier Gerardo Milei) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาคนใหม่ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ความว่า 

ฯพณฯ นายฮาบิเอร์ เฮราร์โด มิเลย์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

กรุงบัวโนสไอเรส

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดี และความสำเร็จในหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาร์เจนตินามีมิตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมา ด้วยความเข้าใจและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีมายาวนาน นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน ในปี 2498 ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่าน ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว