เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ณ ห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องใน วันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 ณ ห้องโถง ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานเทียนส่องใจ เฝ้ารับเสด็จ

 

 

ต่อมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เฝ้าถวายสูจิบัตร นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานหัวข้อ “เร่งคัดกรอง เข้าสู่ระบบ รักษาเร็ว เพิ่มคุณภาพชีวิต มุ่งยุติเอดส์ประเทศไทย” และ นายเอม่อน เมอร์ฟี่ ผู้อำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค กราบทูลรายงาน หัวข้อ “ถึงเวลาให้ชุมชนนำทาง มุ่งสู่การยุติเอดส์”

 

จากนั้น พระราชทานพระดำรัสเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 และทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า โอกาสนี้ พระราชทานโล่รางวัลแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น จำนวน 15 ราย พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 21 ราย และทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และเพลง “คำสัญญา” หลังจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งทอดพระเนตรบูธของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และเสด็จกลับ

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

 

สภากาชาดไทย นำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การเภสัชกรรม กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครปฐม ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ช่อง 3 และ GMM Grammy โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์และทรงสนับสนุนงานด้านเอดส์มาอย่างยาวนาน เพื่อรณรงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคอุบัติใหม่


 
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก” หรือ “World AIDS Day” เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการยุติเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 สำหรับการจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “LET COMMUNITIES LEAD รักปลอดภัยห่างไกล HIV” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-19.00 น. (1 ธันวาคม 2566 เริ่มเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป) ณ ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความบันเทิง และได้รับของที่ระลึกมากมาย

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31