ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 อีกทั้งกรมพระศรีสวางควัฒนฯ เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเคมี)

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) เวลา 16.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ 1

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเคมี)

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาคารกิติยาคาร เป็นอาคารหอประชุมหลัก และอาคารหอประชุมเล็ก ซึ่งได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เดิมเป็นอาคารยิมเนเซียม 1 ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 เมื่อปี 2541 และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกีฬา การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อปี 2554 อาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นหอประชุมใหญ่ 

 

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ซึ่งประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หอดนตรี ห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ ห้องประชุมสัมมนา ห้อง “แอคทีฟ เลินนิ่ง รูม” (Active-Learning Room)  และอาคารหอประชุมเล็ก ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและการเสนอผลงานของนักศึกษา โดยจัดเป็นโรงละครเชิงทดลองของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในหลวง ทรงเปิดอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต