ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ในการนี้ ทรงรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้บาดเจ็บ

วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) เวลา 11.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เยาวชนใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 และเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆดังนี้

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางหลี่ ชา (Ms. Li  Sha) สัญชาติจีน โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

จากนั้น เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาตินางสาวเพ็ญพิวรรณ มิตรธรรมพิทักษ์ และนายวิเชียร วิจิขากี ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาตินางสาวคำ พูอี (Miss Kham  Phuou) สัญชาติลาว ที่โรงพยาบาลตำรวจ เขตปทุมวัน เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางสาวอัญพัชร์ ทิพย์จิระสกุล

ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปกล่าวกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรม ราชานุเคราะห์ด้วย

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บทั้ง 5 ราย รวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

ในหลวงทรงรับผู้บาดเจ็บ เหตุกราดยิงสยามพารากอนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์