เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมหาราชวัง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

วันนี้ (11 ส.ค.66) เวลา16.18 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 36 พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 36 พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย 

จากการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรชาวบ้านทอผ้า และทำงานฝีมือโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น โดยเสน่ห์และความงดงามผ้าทอมือของไทยเป็นแรงบันดาลพระทัยสำคัญ ทรงมุ่งมั่นที่จะยกระดับและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

ศาสตร์และศิลป์ต่างๆ นำมาบูรณาการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ ให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและงดงามตามมาตรฐานแฟชั่นชั้นสูง ถือเป็นการสืบสานงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ (Decades of Style:The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่างๆ 

ทำให้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ โดยส่วนใหญ่ออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าจากฝีมือของคนไทย ด้วยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 พรรษา“Sirivannavari Grace Glamour Glory”

กับทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทำให้ทุกคนตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการส่งเสริมงานหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมือง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลิตภัณฑ์จากนิทรรศการ 36พรรษา “Sirivannavari Grace Glamour Glory” อาทิ ปลอกหมอน ผ้าพันคอ กระเป๋า กระบอกน้ำ ร่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ นิทรรศการ SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 3-4 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.