ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (2 ส.ค.66) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

เวลา 19.06 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่ มาราธอน” ปี 2563-2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

เวลา 19.10 น. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

เวลา 19.17 น. ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ