เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

วันนี้ (27 ก.ค.66) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI (เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ เซ้นส์ ออฟ ไทย) สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล ณ บริเวณคอลัมน์ ชั้น เอ็ม อาคาร ซี ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น ผู้บริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร เสด็จฯ เข้าสู่บริเวณงาน ณ คิว สเตเดียม ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนการจัดงานฯ ทรงประทับเก้าอี้พระที่นั่ง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ถวายของที่ระลึก นางสาวอรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยมและดิ เอ็มควอเทียร์ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ กราบบังคมทูลถวายรายละเอียดของการจัดงาน พร้อมเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จำนวน 30 ราย

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ “SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล” คอลเลคชันพิเศษจากการออกแบบของ 5 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย ได้แก่ เธียร์เตอร์ อาซาว่า อิชชู่ วิชระวิชญ์ และที แอนด์ ที ด้วยการนำผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผ้าในโครงการพัฒนางานหัตถศิลป์ชุมชน จากทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคในประเทศไทย มารังสรรค์เป็นผลงานพิเศษ เพื่อสนับสนุนวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

พร้อมส่งเสริมให้ผ้าไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย ผสมผสานด้วยเครื่องประดับคอลเลกชันพิเศษที่สะท้อนความเป็นไทย จาก 8 ร้านจิวเวลรี่ชั้นนำของไทย ได้แก่ บลู ริเวอร์ ชูชัย เจมส์ พาวิลเลียน จัสมิน กะรัต ราชดำริ ซินเซียร์ จิวเวลรี่ และ เอส มณีพันธ์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม งานหัตถศิลป์ และสินค้าหัตถกรรมชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย เครื่องจักสาน งานเซรามิกต่างๆ และผลผลิตคุณภาพจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI (เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ เซ้นส์ ออฟ ไทย) สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล จัดโดย ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม-ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา และชื่นชมในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมและพัฒนางานผ้าไทย และหัตถศิลป์ไทยจาก 4 ภูมิภาคของไทยและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพัฒนาและส่งเสริมงานด้านหัตถศิลป์จาก 4 ภูมิภาคของไทย พร้อมจัดแสดงนิทรรศการชุดผ้าไทย THAI TEXTILES TREND (ไทย เท็กซ์ไทล์ เทรนด์) ผลงานการออกแบบ ชุดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดย 5 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ณ เอ สเปซ ชั้น จี อาคาร เอ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้–14 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล