ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (14 มิ.ย.66) เวลา 19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ ดังนี้

นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปน นายโวสิต วรทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซีย นางสาวลดา ภู่มาศ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ นายศิระ สว่างศิลป์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลีย มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นายพิชิต บุญสุด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน นายพิชิต บุญสุด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา มาก่อน

นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ เฮลเลนิก นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นายฟาบีโอ จินดา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก นายฟาบีโอ จินดา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ สาธารณรัฐเปรู นายพิษณุ โสภณ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่