ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่อินเดีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่อินเดีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่เขตบาลาซอร์ รัฐโอฑิศา สาธารณรัฐอินเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารชนกันที่เขตบาลาซอร์ รัฐโอฑิศา สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2566 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

กรุงนิวเดลี

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุรถไฟชนกันที่เขตบาลาซอร์ รัฐโอฑิศา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายร้อยคน รวมทั้งผู้บาดเจ็บอีกเกือบหนึ่งพันคน 

ความอาทรห่วงใยของเราจะอยู่กับผู้ประสบเหตุและครอบครัว ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านประธานาธิบดี ตลอดจนประชาชนชาวอินเดีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว