กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

วันนี้ (6 พ.ค.66) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ