เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

วันนี้ (4 พ.ค.66) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย