กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

วันนี้ (24 มี.ค.66) เวลา 08.27 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงมีพระเมตตาแก่สัตว์เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษา และรอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง รวมทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

โอกาสนี้ ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ เพื่อวางยาสลบให้กับสุนัขเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวด ขณะรับการผ่าตัดรักษาโรคและทำหมัน รวม 5 ตัว ได้แก่ สุนัขทรงเลี้ยง ชื่อคุณโกเมน ผ่าตัดก้อนเนื้อที่หาง สุนัขของประชาชน ผ่าตัดหัวกระดูกสะโพกข้างขวา และสุนัขจากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้าย ก้อนเนื้อที่อกข้างขวา และก้อนเนื้อที่หัว โดยทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิด เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ด้วยพระปรีชาสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมทำการผ่าตัดทำหมันให้สุนัข อีกจำนวน 12 ตัว

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

ทั้งนี้ ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และทรงห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคน ตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอันจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงได้พระราชทานทุนทรัพย์ และสละเวลาส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำหนักทิพย์พิมาน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

ภายใต้สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ให้บริการโดยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงดำเนินภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน สนับสนุนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา

ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา ให้บริการรักษาสัตว์ ทางด้านอายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ อายุรกรรมฉุกเฉิน รักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น สัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤต คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. เฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30-11.00 น.

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา