ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร ที่ รพ.จุฬาฯ รวมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระองค์ภาฯ ณ วัดราชบพิธฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นำแจกันดอกไม้ตลอดสิ่งของต่างๆ มาถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยว่า

“เป็นอีกครั้งที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ทั้งกรรมการ จิตอาสาป้องกันภัย ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จากทั่วประเทศ มาลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ซึ่งเราเคยมาลงนามแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นอีกครั้ง และมากันเต็มทีม”

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ เข้าร่วมในพิธีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

จากนั้นประธานในพิธี และกรรมการมูลนิธิฯ ถวายผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ตลอดพิธีการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทั้งหมด พร้อมใจร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวว่า “การทำบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นการทำบุญถวายครั้งที่ 4 จากครั้งแรกทำที่วัดเทพศิรินทราวาสฯ ครั้งที่ 2 วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ครั้งที่ 3 นิมนต์พระสงฆ์มาสวดโพชฌังคปริตร 19 จบ ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ถนนเพชรบุรี และครั้งนี้ครั้งที่ 4 ซึ่งทุกคนจะไปร่วมทำบุญสวดมนต์ภาวนา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ขอให้พระพลานามัยกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์”

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ กล่าวอีกว่า “พระองค์ทรงงานหนักในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เราจึงทำบุญถวาย และมาลงนามถวายพระพรพระองค์ นอกจากนั้นมาทำถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพด้วย

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ทุกอย่างที่พระองค์มีพระดำริเอาไว้เกี่ยวกับประชาชน ก็ยังเหมือนเดิม อย่างเมื่อเดือนธันวาคม เรายังช่วยประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ยังฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนเตือนภัย 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจะป้องกันภัย อพยพให้ทันเวลาเกิดอุทกภัย ก็ยังทำเหมือนเดิม มีการติดตั้งโทรมาตรบนพื้นที่สูงทั่วประเทศให้ได้ จำนวน 510 ต้น ก็ยังเดินต่อ เพื่อช่วยประชาชนให้ได้”

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ

ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ ปชช. พร้อมใจลงนามถวายพระพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่ พระองค์ภาฯ