กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันนี้ (26 ธ.ค.65) เวลา 16.59 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 ถึง 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารโรงพยาบาล พร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา
 

ครั้นเสด็จถึง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทรงพระดำเนินเข้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ประทับลิฟต์เสด็จไปทรงเยี่ยม และติดตามพระอาการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งนี้ นับตั้งแต่สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย ระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา

ความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยพร้อมกับทรงติดตามพระอาการโดยตลอด แม้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น อยู่ขณะนั้นก็ตาม โดย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เสด็จออก ณ ห้องที่ประทับ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ทรงนำเอกอัครราชทูต ข้าราชบริพาร และเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ บทโพชฌังคปริตร 7 จบ เพื่ออาราธนาบารมีของ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ให้คุ้มครอง และเป็นสิริมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งนี้ ตามคติความเชื่อของชาวพุทธ ได้กล่าวไว้ว่า บทสวด "โพชฌังคปริตร" นี้ ถือเป็นหลักธรรมที่เปรียบดั่งพุทธมนต์ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววัน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมพระองค์ภา