กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 17.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ พลับพลาพิธี ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

ภายใต้แนวคิด "๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญถูกสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายโบ กรรมการกิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกาซาดประจำปี 2565

จากนั้น นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 10 ราย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

ผู้ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด และกุลธิดากาชาด เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 4 ราย ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 15 ราย และผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจำปี 2565จำนวน 52 ราย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "งานกาชาดประจำปี 2565" ภายใต้แนวคิด "๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย " ทรงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "66 ปี พระเมตตาราชการุณย์" การแสดงจำลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านมนุษยธรรมจากเหตุการณ์บ้านเขาล้าน พระองค์ทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ยากของผู้อพยพและราษฎไทย เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยขึ้น ที่บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล 

จากนั้น เสด็จฯ ไปบริเวณโซนเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพรออนไลน์ ด้วย iPad ณ ซุ้มลงนามถวายพระพร ทรงปลูกตันจำปีสิรินธร จำนวน 1 ต้น แล้วเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร้านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการทหารพันธุ์ดี ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย และทอดพระเนตรการประมูลผักดอง วังสระปทุมพระราชทาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

ต่อมา เสด็จฯ ไปประทับรถไฟฟ้า ทอดพระเนตรร้านค้าต่างๆ โซนร้านโครงการส่วนพระองค์ โซนหน่วยงานด้านความมั่นคง รักษาความปลอดภัย และสมาคมแม่บ้าน โซนส่วนราชการ โซนสถาบันการศึกษา

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังบริเวณผู้ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก ทรงรับของที่ระลึกจากผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

งานกาชาดประจำปี 2565 แบ่งเป็นกิจกรรมออนกราวน์ ณ สวนลุมพินี แบ่งเป็นโซนกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ 

ร่วมชมนิทรรศการมีชีวิต เผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และนิทรรศการสร้างสรรค์เส้นสีสู่โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล้าไม้มงคล 99,999 ต้น จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกวันละ 9,000 ตัน ชนิดกล้าไม้ ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นยอบ้าน ต้นทองอุไร ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นอินทนิลน้ำ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถรับกล้าไม้มงคลนี้ได้ที่กรมป่าไม้ในเขตจังหวัดนั้น 1 และโซนจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ ชุด "แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล" (CHAT & CHARITY) ปีที่ 2 มีทั้งหมด 16 ภาพ เชิญชวนให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานกาชาดดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ รายได้สมทบทุนในโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย"

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

กิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย อาทิ นิทรรศการสภากาชาดไทย และการจำหน่ายยา "จุฬาโอสถ" การบริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การรับบริจาคโลหิตในงานกาชาดเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ เป็นต้น 

การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การออกสลากกาชาด การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ การแสดงแสงสีเสียงจากดารา นักร้อง นักแสดง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง และเวทีเปิดหมวกสำหรับจากนักเรียน นักศึกษาและศิลปินอิสระโดยงานกาชาดในปีนี้เน้นการจัดงานในรูปแบบ Green Fair ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขการใช้สวนสาธารณะ โดยรณรงค์ให้งดการใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ย่อยสลายยาก เน้นบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมา Recycle ได้

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565  กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565