ในหลวง ทรงเปิด 'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9'

ในหลวง ทรงเปิด 'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9'

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยเสด็จด้วย

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา 17.53 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะกรรมการโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ 

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวง เสด็จ ฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปทางปักที่เครื่องสังเวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงคม

เสด็จออกจากมณฑลพิธีบวงสรวง เสด็จ ฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

เสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ

เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง 

สำหรับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีขนาดความสูง 7.7 เมตร หรือขนาด 4 เท่าของพระองค์จริง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หันพระพักตร์ไปทางพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

หล่อด้วยโลหะสำริด ฐานพระบรมรูปตั้งอยู่บนลานรูปไข่ ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นผังแปดเหลี่ยม ตามคติพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้ง 8 เหลี่ยมมีแผ่นจารึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อนำพาประเทศชาติอยู่ดีมีสุข อันก่อให้เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า พสกนิกรชาวไทยนับพันคนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมพระราชพิธีอย่างเนืองแน่น โดยเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่เพื่อรองรับประชาชนกว่า 7,000 คน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมพิธีอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าอุทยานฯ ไปจนถึงมณฑลพิธีววางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

อีกทั้งในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ ในพิธี โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นสมาชิกสมาคมภัตตาคารไทย จิตอาสาพระราชทาน904 และฝ่ายพลาธิการ กองทัพบก ร่วมเตรียมอาหารพระราชทาน โรงครัวพระราชทานอยู่ด้านถนนพิษณุโลก

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

เมนูอาหารพระราชทาน อาทิ ข้าวเหนียวไก่ย่าง 5,000 ชุด ข้าวเหนียวมะม่วง 1,000 ชุด ไอศครีมกะทิสด 1,500 ถ้วย น้ำสมุนไพร 10,000 ขวด ข้าวไก่สไปซี่+น้ำจิ้มแจ่ว 6,000 กล่อง มะม่วงน้ำปลาหวาน 6,000 กล่อง อาหารฮาลาล ขนมจีนน้ำยา 2,000 ชาม ลูกชิ้นทอด 2,000 จาน หมูหันขนาดใหญ่ 5 ตัว เอ็นตุ๋นหมูน้ำแดง 8 หม้อ ข้าวไก่อบ 10,000 จาน ข้าวอบสมุนไพร 5,000 จาน สลัดกุ้งทอด 5,000 จาน บะหมี่ลูกชิ้นปลา 2,000ชาม น้ำดื่ม 5,000 ขวดให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนถึงภายหลังเสร็จพิธี จัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์ และรถพยาบาลประจำอยู่ภายในพื้นที่ จำนวน 2 จุด บริเวณมณฑลพิธีและจุดทางเข้าด้านถนนพิษณุโลก อีกทั้งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ประชาชนคนไทยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 19.00 น. 

ด้าน นางอักษรพรรณ วงษ์สืบพงศ์ ประชาชนที่มาร่วมงาน กล่าวว่า 6 ปีที่ผ่านมาคิดถึงพระองค์ท่านมาก วันนี้พอได้เห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ตื้นตันใจมาก ได้สักการะแล้ว เดี๋ยวจะมาอีกเพราะตรงนี้เป็นศูนย์ร่วมจิตใจ ขอให้ในหลวง พระราชินีทรงพระเจริญ พระองค์ทรงงานหนักสืบสานพระกรณียกิจจากรัชกาลที่ 9

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'

ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\' ในหลวง ทรงเปิด \'พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9\'